• โฮกโม ถ่ายRYE

  WebBlog
 • แทนคำขอบคุณ สตาร์สคูล

  WebBlog
 • สตางค์ เฟรชชี่

  WebBlog
 • 18 PHOTO BOOK STAR SCHOOL IN ...

  WebBlog


__________________________________________________________________________ See All >

โฮกโม ถ่ายRYE

เรามาดูเบื้องหลังเลย

วิธีการสมัคร


วิธีการสมัคร
STAR SCHOOL ค้นคว้าหาดาวเดือนปีสาม
กติกาการรับสมัคร
1.ผู้ที่เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้หญิงเและผู้ชายท่านั้นและสถานะภาพยังเป็นนักเรียนโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อยู่ปัจจุบัน
2.ผู้สมัครหรือผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องระบุชื่อเล่น ชั้นการศึกษา ชื่อเฟสบุ๊ค ของผู้สมัครให้ชัดเจน
3.ผู้สมัครจะต้องไม่พิการใดๆทั้งสิ้นและจะต้องมีบุคลิกที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
4.รูปผู้สมัครที่ส่งขอเป็นรูปชุดนักเรียน/ชุดพละ/ชุดตามสไตล์ที่เรียบร้อย ให้ชัดเจน
5.ผลคะแนนการโหวตจะดูจากการกด LIKE ที่รูปผู้เข้าประกวศตั้งแต่วันเปิดโหวตและปิดโหวต

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ www.facebook.com/Starschooln.s หรือสอบถามทางข้อความ